แผนที่จอดรถและเส้นทางการเดินรถรับส่ง บัณฑิต ญาติบัณฑิต

แผนที่จอดรถและเส้นทางการเดินรถรับส่ง บัณฑิต ญาติบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 6 ธันวาคม 2560)