บรรยากาศภายนอกบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559- 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 8,254 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 160 คน ปริญญาโท 459 คน และปริญญาตรี 7,635 คน รายละเอียดเพิ่มเติม...