แผนที่แสดงทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนที่แสดงเส้นทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 6 ธันวาคม 2560)