แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3691/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูลจาก : งานพิธีการและกิจการพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม: แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558