แผนที่จอดรถยนต์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (V.I.P)

แผนที่จอดรถยนต์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (V.I.P) (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 6 ธันวาคม 2560)

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่จอดรถยนต์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (V.I.P)

แผนที่แสดงทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนที่แสดงเส้นทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 6 ธันวาคม 2560) 

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่แสดงทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนที่จอดรถและเส้นทางการเดินรถรับส่ง บัณฑิต ญาติบัณฑิต

แผนที่จอดรถและเส้นทางการเดินรถรับส่ง บัณฑิต ญาติบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 6 ธันวาคม 2560)

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่จอดรถและเส้นทางการเดินรถรับส่ง บัณฑิต ญาติบัณฑิต

จุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านอินเทอร์เน็ตและจุดรวมญาติ

จุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านอินเทอร์เน็ตและจุดรวมญาติ (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 6 ธันวาคม 2560)

อ่านเพิ่มเติม: จุดถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านอินเทอร์เน็ตและจุดรวมญาติ

แผนที่จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 5,300 ตารางกิโลเมตร (3,307,300 ไร่) ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 475 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์  ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่จังหวัดมหาสารคาม

แผนที่ มมส เขตพื้นที่ในเมือง (ม. เก่า)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพื้นที่ในเมือง (ที่ตั้งเดิม) ตั้งอยู่เลขที่269/2 ถนนนครสวรรค์ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามพื้นที่ 368 ไร่

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่ มมส เขตพื้นที่ในเมือง (ม. เก่า)

แผนที่ มมส เขตพื้นที่ขามเรียง (ม. ใหม่)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขตพื้นที่ขามเรียง (ที่ตั้งใหม่) ระยะห่างจากที่ตั้งเดิม 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่1,300 ไร่

อ่านเพิ่มเติม: แผนที่ มมส เขตพื้นที่ขามเรียง (ม. ใหม่)