หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

 

 

 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์  0-4375-4388
เว็บไซต์  :  http://www.sa.msu.ac.th

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043 -754234
หรือ 0-4375-4333  ต่อ 1211
เว็บไซต์  :  http://regpr.msu.ac.th

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4240
หรือ 0-4375-4333  ต่อ 1330, 1335, 1336, 1349, 1246
เว็บไซต์  :  http://www.plan.msu.ac.th

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4315
หรือ 0-4375-4333  ต่อ 1233,1234
เว็บไซต์  :  http://prf.msu.ac.th

กองอาคารสถานาที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร. 0- 4375-4044  
หรือ 0-4375-4333  ต่อ 1352
เว็บไซต์  :  http://www.building.msu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถานีตำรวจภูธร  

 

 


สถานีตำรวจภูธร  สภ.เขวาใหญ่
ที่อยู่  :  สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย, 44150 จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์  :  043754088
เว็บไซต์  :  http://www.police4.go.th/kk/index.html

สถานีตำรวจภูธร อำเภอกันทรวิชัย
ที่อยู่  ซ.2188 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์  :  043789023
แฟกซ์ : 043789019

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่  :  สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์  :  043 992 035
เว็บไซต์  :  https://www.facebook.com/สภ.เมืองมหาสารคาม -676887899099116/

 โรงพยาบาล

 

 


โรงพยาบาลมหาสารคาม
โทรศัพท์  : 043 710 081,  043-741225-9,  043740993-9
เว็บไซต์ http://www.mkh.go.th

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชันแนล
ที่อยู่  :  อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
โทรศัพท์  : 043721770 , 043723669
เว็บไซต์  :  https://www.facebook.com/mihpage

โรงพยาบาลกันทรวิชัย
ที่อยู่  :   อำเภอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
โทรศัพท์  : 043 789 205
เว็บไซต์  :  https://www.facebook.com/โรงพยาบาลกันทรวิชัย/125619890817358

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์บริการทางแพทย์-มมส)
โทร.  043712980,  043722031,1669
เว็บไซต์  :  https://www.facebook.com/hs4xlr.med.msu