ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : สำนักข่าวไทย (14 ธ.ค. 59)

รายการ  : ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าว :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกอากาศทาง  :  สำนักข่าวไทย
วันที่ออกอากาศ  :  วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ขอขอบคุณ  :  สำนักข่าวไทย

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 : ช่อง 7 (14 ธ.ค. 60)

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 : ช่อง 7  (14 ธ.ค. 60)

ขอขอบคุณ  :  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
https://youtu.be/81IYZhuLjIk

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 7 (14 ธ.ค. 59)

รายการ  : ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าว :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกอากาศทาง  :  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
วันที่ออกอากาศ  :  วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ขอขอบคุณ  :  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 : ช่อง 3 (14 ธ.ค. 60)

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 : ช่อง 3  (14 ธ.ค. 60)

ขอขอบคุณ  :  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
https://youtu.be/LGTre8EL8OA

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 5 (14 ธ.ค. 59)

รายการ  : ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าว :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกอากาศทาง  :  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
วันที่ออกอากาศ  :  วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ขอขอบคุณ  :  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 : สำนักข่าวไทย (14 ธ.ค. 60)

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 : สำนักข่าวไทย  (14 ธ.ค. 60)

ขอขอบคุณ  :  สำนักข่าวไทย  
https://youtu.be/xq4cobKh_Jc

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ช่อง 3 (14 ธ.ค. 59)

รายการ  : ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าว :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกอากาศทาง  :  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
วันที่ออกอากาศ  :  วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ขอขอบคุณ  :  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...

ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : กรมประชาสัมพันธ์ (14 ธ.ค. 59)

รายการ  : ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าว :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกอากาศทาง  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ออกอากาศ  :  วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ขอขอบคุณ  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์...