วีดิทัศน์ : การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วีดิทัศน์ : การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ : การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ทรงผมแนะนำ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ทรงผมแนะนำ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: ทรงผมแนะนำ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับรายชื่อ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ลำดับรายชื่อ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560  (ข้อมูลจาก : กองทะเบียนและประมวลผล : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)  *** ค้นหารายชื่อ กด Ctrl + F

https://goo.gl/NtJToa

เรื่อง แจ้งห้ามบุคคลปฏิบัติงานบนอาคารในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

หนังสือส่วนราชการ ที่ ศธ 0530.1(8)/ว 3110  เรื่อง แจ้งห้ามบุคคลปฏิบัติงานบนอาคารในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2560  (ข้อมูลจาก : กองอาคารสถานที่ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
1. อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร หลังที่ 1-4
2. อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. อาคารคณะเทคโนโลยี
4. อาคารก่อสร้างคณะวิทยาศาสตร์
5. อาคารหอพักเขตพื้นที่ขามเรียง
6. อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ
และห้ามนิสิตตากผ้าไว้ด้านหลังอาคารหอพักชื่นชม - หอพักนาดูน รวมทั้งให้ทำการปิดหน้าต่างหอพักทั้งสองแห่ง

อ่านเพิ่มเติม: เรื่อง แจ้งห้ามบุคคลปฏิบัติงานบนอาคารในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

แผนผังขั้นตอนการตรวจเครื่องแต่งกาย

แผนผังขั้นตอนการตรวจเครื่องแต่งกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: แผนผังขั้นตอนการตรวจเครื่องแต่งกาย

ผังตรวจเครื่องแต่งกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ผังจุดตรวจเครื่องแต่งกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: ผังตรวจเครื่องแต่งกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: ผังที่นั่ง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนผังการตั้งแถว / เดินแถว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนผังการตั้งแถว / เดินแถว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : แก้ไขล่าสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) 

อ่านเพิ่มเติม: แผนผังการตั้งแถว / เดินแถว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จำหน่ายเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

          ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำหน่ายเข็มวิทยฐานะสำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559–2560 สามารถซื้อเข็มวิทยฐานะได้แล้ววันนี้ ที่ร้านมินิมาร์ท และบูธศูนย์หนังสือ ทุกสาขาหรือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางเว็บไซต์ http://www.ubook.msu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-754319  (ข้อมูลจาก : ศูนย์หนังสือ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: จำหน่ายเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร