วีดิทัศน์แนะนำ : ท่ารำถวายพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ประจำปี 2561

เพื่อฝึกซ้อมสำหรับนางรำที่จะเข้ารำถวาย พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก
ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ หอพระมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า)
ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ (kantharawichai_2561_01.mp4 ขนาดไฟล์ 830 MB) ได้ที่ :

 

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ (kantharawichai_2561_02.mp4 ขนาดไฟล์ 832 MB) ได้ที่ :

 

ผลิตโดย : งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอบคุณ : คณาจารย์ นิสิต ภาควิชาศิลปะการเเสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
เครดิตเพลง : องค์การนิสิตพรรคมอน้ำชี ปี 2560
ประพันธ์เพลง : ธีรวัฒน์ เจียงคำ